Sebeřízení

Techniky efektivního sebeřízení aneb Jak na prokrastinaci?

Pro koho je kurz určen:

 • pro věčné začátečníky, odpůrce novoročních předsevzetí a vůbec pro všechny, kteří mají chuť věci měnit, ale nějak se jim to nedaří

Co se účastníci naučí:

 • Poznají, kam vynakládají vlastní životní energii (a zda to nedělají zbytečně).
 • Získají jednoduchý návod na správu vlastních osobních a pracovních úkolů.
 • Pochopí princip dlouhodobé sebemotivace a naučí se předcházet její ztrátě.
 • Naučí se dotahovat věci do konce.

Rozvoj charismatu

Pro koho je kurz určen:

 • pro každého

Co se účastníci naučí:

 • Porovnají různé způsoby vnímání pojmu “charisma”.
 • Na základě osobních zkušeností a vybraných cvičení definují klíčové složky charismatu.
 • Posoudí, které součástí charismatu lze aktivně ovlivnit.
 • Naučí se technikám, jak posilovat své vlastní charisma.

Jak přežít srážku s blbcem

Pro koho je kurz určen:

 • pro všechny, kteří se setkávají s nestandardními komunikačními partnery

Co se účastníci naučí:

 • Kategorizují “blbce”, se kterými se v praxi setkávají, a rozliší jejich specifika.
 • Naučí se zvládací strategie pro různé typy náročných komunikačních partnerů.
 • Posoudí, v jakých situacích jsou které zvládací strategie vhodné a které nikoliv, naučí se tedy “nepřilévat olej do ohně”.

Prevence a zvládání stresu

Pro koho je kurz určen:

 • pro všechny, kteří mají občas pocit, že je toho na ně zkrátka příliš

Co se účastníci naučí:

 • Pochopí principy stresu a naučí se stresovým situacím účelně předcházet.
 • Analyzují svůj vztah ke stresovým situacím.
 • Poznají proaktivitu jako účelný nástroj prevence stresu.
 • Získají komunikační nástroje potřebné pro zvládání obtížných a stresujících situací.
 • Naučí se relaxovat a zvyšovat svoji odolnost vůči stresové zátěži.

...a další témata

 • proaktivita a kreativita

Aktuálně otevřené kurzy