Prezentace

Vizuální komunikace pro lektory, manažery a moderátory

Pro koho je kurz určen:

 • pro lektory, trenéry, pedagogy a další, kteří chtějí ve své praxi využít síly vizuálního sdělení

Co se účastníci naučí:

 • Pochopí vliv kvalitní vizualizace na vnímání a chápání lidí.
 • Naučí se psát a kreslit na flip-chart (a to i ti, kteří tvrdí, že se to nenaučí nikdy).
 • Naučí se využívat systémové vizualizační techniky (myšlenkové mapy, vývojové diagramy).
 • Získají základní vizuální a typografická doporučení pro tvorbu výukových materiálů.

Prezentační dovednosti

Pro koho je kurz určen:

 • pro všechny, kdo chodí s kůží na trh

Co se účastníci naučí:

 • Pochopí, jak důležitou roli sehrává při prezentaci jejich vlastní osoba.
 • Naučí se připravit a strukturovat prezentaci tak, aby sdělili, co chtějí.
 • Naučí se aktivně pracovat s vlastní trémou.
 • Naučí se využívat pomůcky tak, aby prezentace byla pestrá a zajímavá.
 • Dozví se, jak zaujmout a nebýt zapomenut.
 • Naučí se vítat dotazy posluchačů a využít je ve svůj prospěch.

Lektorské dovednosti

Pro koho je kurz určen:

 • pro lektory, trenéry, vedoucí seminářů
 • ale i pro ty, které okolnosti čas od času přinutí školit (aniž by o to třeba nějak zvlášť stáli)

Co se účastníci naučí:

 • Poznají různé možnosti zjišťování vzdělávacích potřeb.
 • Naučí se stanovit vzdělávací cíle a výuku směřovat k jejich naplnění.
 • Poznají široké spektrum vzdělávacích metod a naučí se je vhodně kombinovat.
 • Naučí se připravit scénář kurzu s využitím metod kreativního uvažování.
 • Naučí se aktivně pracovat s účastníky vzdělávání a moderovat jejich diskuse .
 • Naučí se vyhodnotit, co vzdělávání přineslo.

Rétorika

Pro koho je kurz určen:

 • pro řečníky, mluvčí, učitele, lektory a všechny, kteří chtějí zdokonalit svůj hlasový projev

Co se účastníci naučí:

 • Analyzují svůj hlasový projev.
 • Naučí se lépe dýchat.
 • Naučí se dobře artikulovat a pracovat s hlasovou modulací.
 • Naučí se lépe formulovat myšlenky a rozšiřovat vlastní slovní zásobu.

Aktuálně otevřené kurzy