Management

Kreativní techniky řešení problémů

Pro koho je kurz určen:

 • zejména pro organizátory, ale i pro účastníky řešitelských schůzek a workshopů

Co se účastníci naučí:

 • Poznají obvyklá úskalí řešitelských schůzek (efekty groupshift, groupthink...) a možnosti jejich prevence.
 • Osvojí si různé metody uchopení problému (různé druhy analýz, speedboat, cubing...).
 • Naučí se generovat náměty k řešení situace (brainstormingy, brainwritingy a další techniky...).
 • Naučí se vybrané techniky výběru nejvhodnějších řešení (dot-voting...).
 • Všechny techniky si v praxi vyzkoušejí (jako moderátoři či účastníci).

Virtuální týmy

Pro koho je kurz určen:

 • pro všechny, jejichž týmoví kolegové sídlí v sousední čtvrti, městě, zemi
  či kontinentu a jejich vzájemná spolupráce tak často probíhá bez osobního setkávání

Co se účastníci naučí:

 • Poznají nejvýznamnější přínosy, bariéry a kritické faktory spolupráce ve virtuálních týmech.
 • Získají přehled technických, osobních a manažerských nástrojů potřebných ke zlepšení virtuální spolupráce.
 • Posílí své sociální a komunikační dovedností klíčové pro úspěšnou spolupráci ve virtuálním týmu.
 • Naučí se aktivně přispívat k vyšší efektivitě virtuálního týmu.
 • Získají přehled tipů a zásad nutných pro hladký a úspěšný průběh virtuální týmové práce.

...a další témata

 • úkolování a delegování
 • hodnocení
 • motivace
 • porady

Aktuálně otevřené kurzy