Komunikace

Vizuální komunikace pro lektory, manažery a moderátory

Pro koho je kurz určen:

 • pro lektory, trenéry, pedagogy a další, kteří chtějí ve své praxi využít síly vizuálního sdělení

Co se účastníci naučí:

 • Pochopí vliv kvalitní vizualizace na vnímání a chápání lidí.
 • Naučí se psát a kreslit na flip-chart (a to i ti, kteří tvrdí, že se to nenaučí nikdy).
 • Naučí se využívat systémové vizualizační techniky (myšlenkové mapy, vývojové diagramy).
 • Získají základní vizuální a typografická doporučení pro tvorbu výukových materiálů.

Komunikace s laiky pro IT specialisty

Pro koho je kurz určen:

 • pro IT specialisty, programátory, techniky, vedoucí IT týmů

Co se účastníci naučí:

 • Naučí se efektivně vést rozhovor s IT laikem, získávat od něj potřebné informace a dovést jej k jednoznačnému definování požadavků.
 • Naučí se srozumitelným jazykem argumentovat v situacích, kdy je třeba IT laikovi popsat technické / odborné komplikace.
 • Naučí se aktivně komunikovat v rámci IT týmu a užívat vybraných asertivních technik (asertivní ne, konstruktivní zpětná vazba).
 • Naučí se v průběhu jednání posilovat dobré jméno vlastní firmy.
 • Osvojí si vybrané techniky řízení času a prioritizace.

Písemná a elektronická komunikace

Pro koho je kurz určen:

 • pro ty, kdo se svým okolím komunikují prostřednictvím dopisů a e-mailů

Co se účastníci naučí:

 • Poznají strukturu dopisu / e-mailu (a také výhody a úskalí písemné komunikace).
 • Zvládnou základní typografická pravidla pro tvorbu papírových i elektronických dokumentů.
 • Zopakují si důležité gramatické jevy a stylistická doporučení.
 • Naučí se dodržovat "dobré mravy" v internetovém světě.

Interkulturní komunikace a kulturní diverzita

Pro koho je kurz určen:

 • pro ty, kteří komunikují napříč kulturami
 • i pro ty, které to zatím ještě nepotkalo

Co se účastníci naučí:

 • Pochopí výhody a nevýhody spolupráce v mezinárodních týmech.
 • Poznají česká (zejména) komunikační specifika a pochopí, jaká úskalí mohou v mezinárodní rovině znamenat.
 • Poznají nejčastější kulturní stereotypy a navrhnou, jak s nimi lze pracovat.
 • Ověří, které metody vedou k efektivní interkulturní komunikaci a které ji naopak znemožňují.

...a další témata

 • vedení rozhovoru
 • obtížné komunikační situace
 • interní firemní a týmová komunikace

Aktuálně otevřené kurzy