Jinde nenajdete...

Vizuální komunikace pro lektory, manažery a moderátory

Pro koho je kurz určen:

 • pro lektory, trenéry, pedagogy a další, kteří chtějí ve své praxi využít síly vizuálního sdělení

Co se účastníci naučí:

 • Pochopí vliv kvalitní vizualizace na vnímání a chápání lidí.
 • Naučí se psát a kreslit na flip-chart (a to i ti, kteří tvrdí, že se to nenaučí nikdy).
 • Naučí se využívat systémové vizualizační techniky (myšlenkové mapy, vývojové diagramy).
 • Získají základní vizuální a typografická doporučení pro tvorbu výukových materiálů.

Kreativní techniky řešení problémů

Pro koho je kurz určen:

 • zejména pro organizátory, ale i pro účastníky řešitelských schůzek a workshopů

Co se účastníci naučí:

 • Poznají obvyklá úskalí řešitelských schůzek (efekty groupshift, groupthink...) a možnosti jejich prevence.
 • Osvojí si různé metody uchopení problému (různé druhy analýz, speedboat, cubing...).
 • Naučí se generovat náměty k řešení situace (brainstormingy, brainwritingy a další techniky...).
 • Naučí se vybrané techniky výběru nejvhodnějších řešení (dot-voting...).
 • Všechny techniky si v praxi vyzkoušejí (jako moderátoři či účastníci).

Techniky efektivního sebeřízení aneb Jak na prokrastinaci?

Pro koho je kurz určen:

 • pro věčné začátečníky, odpůrce novoročních předsevzetí a vůbec pro všechny, kteří mají chuť věci měnit, ale nějak se jim to nedaří

Co se účastníci naučí:

 • Poznají, kam vynakládají vlastní životní energii (a zda to nedělají zbytečně).
 • Získají jednoduchý návod na správu vlastních osobních a pracovních úkolů.
 • Pochopí princip dlouhodobé sebemotivace a naučí se předcházet její ztrátě.
 • Naučí se dotahovat věci do konce.

Virtuální týmy

Pro koho je kurz určen:

 • pro všechny, jejichž týmoví kolegové sídlí v sousední čtvrti, městě, zemi
  či kontinentu a jejich vzájemná spolupráce tak často probíhá bez osobního setkávání

Co se účastníci naučí:

 • Poznají nejvýznamnější přínosy, bariéry a kritické faktory spolupráce ve virtuálních týmech.
 • Získají přehled technických, osobních a manažerských nástrojů potřebných ke zlepšení virtuální spolupráce.
 • Posílí své sociální a komunikační dovedností klíčové pro úspěšnou spolupráci ve virtuálním týmu.
 • Naučí se aktivně přispívat k vyšší efektivitě virtuálního týmu.
 • Získají přehled tipů a zásad nutných pro hladký a úspěšný průběh virtuální týmové práce.

Rozvoj charismatu

Pro koho je kurz určen:

 • pro každého

Co se účastníci naučí:

 • Porovnají různé způsoby vnímání pojmu “charisma”.
 • Na základě osobních zkušeností a vybraných cvičení definují klíčové složky charismatu.
 • Posoudí, které součástí charismatu lze aktivně ovlivnit.
 • Naučí se technikám, jak posilovat své vlastní charisma.

Jak přežít srážku s blbcem

Pro koho je kurz určen:

 • pro všechny, kteří se setkávají s nestandardními komunikačními partnery

Co se účastníci naučí:

 • Kategorizují “blbce”, se kterými se v praxi setkávají, a rozliší jejich specifika.
 • Naučí se zvládací strategie pro různé typy náročných komunikačních partnerů.
 • Posoudí, v jakých situacích jsou které zvládací strategie vhodné a které nikoliv, naučí se tedy “nepřilévat olej do ohně”.

Aktuálně otevřené kurzy