Moderování, koučování

Moderování

Pro jaké příležitosti je moderování určeno:

Moderovaný workshop je vhodnou aktivitou v případě, že účastníci mají dostatečné znalosti, jak stávající problém řešit, ale v jeho skutečném vyřešení stále brání některé bariéry. V roli moderátora se soustřeďuji především na povzbuzení a zároveň usměrnění diskuse a také na vedení debaty k vytčeným cílům.

Co účastníci během moderovaného workshopu dělají:

 • definují problém, před kterým stojí
 • kreativně hledají možnosti jeho řešení
 • různé možnosti porovnávají a posuzují
 • vzájemně sdílejí zkušenosti z profesní praxe
 • stanovují další kroky v procesu řešení
 • definují a příjímají odpovědnosti za jednotlivé kroky
 • odcházejí s jasnou představou, co bude dál

Koučování

Pro jaké příležitosti je koučování určeno:

Koučování se, narozdíl od indiviuálních konzultací, které se zaměřují na předávání znalostí a trénink dovedností, koncentruje především na překonávání individuálních překážek každého koučovaného a usnadňování praktické aplikace znalostí a poznatků. Rolí kouče je pak být koučovanému průvodcem na jeho cestě ke stanovenému cíli.

Co účastníci během koučování dělají:

 • Cítí moji podporu a empatii.
 • Myšlenkově pracují v otevřené a tvůrčí atmosféře.
 • Uvědomují si své skryté možnosti.
 • Hledají a nacházejí vhodné cesty k řešení.
 • Přijímají odpovědnost za svá rozhodnutí.
 • Dosahují vytčených cílů.
 • Vnímají, že svůj život mají ve svých rukou.

Aktuálně otevřené kurzy