• 30.05.2016

    Psaní čárek v souvětích je jednou z nejošidnějších částí české gramatiky. Možná právě proto se i v oficiálních textech, např. novinách, často objevují ve větné interpunkci chyby. Jsou ale situace, kdy bychom si měli na čárky v souvětí dát obzvlášť pozor a nechybovat - například když může čárka rozhodnout o významu celého souvětí.

  • 10.05.2016

    Zpětná vazba - to je nedocenitelná informace. Dozvíme se z ní sami o sobě to, k čemu jsme jinak slepí. Buďme proto za každou zpětnou vazbu rádi, a to i pokud je kritická.

  • 01.04.2016

    Posuzování a hodnocení druhých je součástí lidské přirozenosti. Hranice mezi upřímností a dobrým úmyslem na straně jedné a neslušností či dokonce drzostí na straně druhé ale může být velmi tenká.

Pages

Aktuálně otevřené kurzy