• 01.04.2022

    Psaní oslovení má v českém jazyce jasná pravidla. Někdy se na ně ale tak trochu zapomíná...

  • 06.02.2022

    Mnohé argumenty v diskusi působí sice na první pohled velmi rozumně - mluvčí vás nechce vyděsit, zastrašit, ani vyvolat pocit viny - přesto se při bližším zkoumání ukáže, že ač se jeví seberacionálněji, ve skutečnosti se jedná jen o špinavý trik.

  • 11.11.2021

    I když výrazy jako 7-midenní cesta nebo 6tivoltová baterie mohou vypadat velmi sofistikovaně, po gramatické stránce jsou zapsány zcela chybně.

Pages

Aktuálně otevřené kurzy