Kurzy trochu jinak

Vzhledem k tomu, že se zdravý člověk dokáže na jednu věc soustředit maximálně 20 minut, měl by pro něho být celodenní vzdělávací kurz zaměřený na dané téma utrpením. Tomu lze zabránit jediným způsobem - je třeba volit vzdělávací metody, které účastníky znovu a znovu vtáhnou do děje, a tyto metody průběžně střídat. Navrhované vzdělávací kurzy naplňují zásady konceptu „Mindful learning“, tedy uvědomělého učení. Mezi nejdůležitější principy tohoto konceptu patří následující:

  • Vzdělávání vychází ze stávajících zkušeností vzdělávaného a navazuje na ně – účastníci mají svoji praktickou zkušenost, není tedy třeba je například „učit komunikovat“. Je pouze užitečné jejich aktuální poznatky zasadit do širších souvislostí.
  • Vzdělávání je co možná praktické a volí takové metody, které vzdělávanému umožňují, aby důležité zákonitosti sám prožil a objevil – hlavními didaktickými metodami používanými na kurzech jsou řízené diskuse, týmové úkoly, hry a podobně. Mnohé z aktivit jsou inspirovány například nápady
    • Mela Silbermana (101 Ways to Make Training Active / 101 metod pro aktivní výcvik a výuku)
    • Dr. Sivasailama Thiagarajana (www.thiagi.com: The Source for Training Games and Interactive Experiential Strategies / Zdroj tréninkových her a interaktivních zkušnostních strategií)
    • a dalších specialistů na interaktivní vzdělávání.
  • Nedílnou součástí je samozřejmě trénink na modelových situacích vycházejících z praxe, dle možnosti doplněný i videozáznamem a jeho analýzou. Přímý výklad tvoří maximálně 20–25% časové dotace kurzu.
  • Účastník vzdělávání sám stanovuje své profesní a osobní cíle v oblasti, ve které se vzdělává – z kurzu účastníci odcházejí s vyplněným rozvojovým plánem s konkrétními závazky.

Aktuálně otevřené kurzy