Vzdělávání na míru

Hovoříme-li o návrhu vzdělávacího programu na míru, neznamená to vždy pouze vzdělávání tváří v tvář, tedy prezenční kurzy s živým lektorem. Cílem je naučit účastníky vzdělávání to, co mají znát a umět - nikoli nutit je sedět v učebně. Ačkoli jsou prezenční kurzy účinnou metodou vzdělávání, návrh vzdělávacího programu bude složen z takových aktivit, které jsou pro splnění daných vzdělávacích cílů nejvhodnější. Může se jednat například o:

  • individuální či skupinové konzultace
  • samostudium doporučených materiálů
  • vzdělávání kombinující prezenční kurzy a komunikaci mailem či prostřednictvím webového rozhraní (blended learning)
  • zavedení mentoringu, včetně výběru a tréninku mentorů
  • nastavení systému interního vzdělávání, včetně výběru a tréninku interních lektorů
  • trénink vedoucích týmů v efektivním podávání zpětné vazby a koučování
  • trénink klíčových nositelů změny ve změnovém managementu
  • zpracování materiálů a metodik potřebných pro samostatnou učící se organizaci
  • zpracování vzdělávacích bloků vhodných pro e-learning

Kombinace vhodných vzdělávacích aktivit zajistí nejen cílenost daného vzdělávacího programu, ale také jako dlouhodobost a spojitost. Cílem vzdělávání je vždy dosáhnout nějaké změny, a její zavedení musí být dlouhodobou a trvalou snahou. Žádný jednorázový vzdělávací kurz, byť sebelepší, potřebnou změnu zajistit nedokáže.

Aktuálně otevřené kurzy