Rétorické přestupky: anekdotický důkaz

15.05.2021

V zápalu argumentace se - jako i ve sportovních zápasech - často stává, že mluvčí hraje nečistou hru. Jedním z takových řečnických pochybení je tzv. anekdotický důkaz. Řečník odvozuje obecnou platnost nějakého jevu na základě ojedinělého zážítku, příhody či anekdoty. Klade důraz na informace, které jsou pro něj dostupné, aniž by se snažil vyhledat jiné nebo zkoumal širší, reprezentativnější vzorek.