Psaní čárek u věty vložené

30.05.2016

Psaní čárek v souvětích je jednou z nejošidnějších částí české gramatiky. Možná právě proto se i v oficiálních textech, např. novinách, často objevují ve větné interpunkci chyby. Jsou ale situace, kdy bychom si měli na čárky v souvětí dát obzvlášť pozor a nechybovat - například když může čárka rozhodnout o významu celého souvětí.