Jak podat zpětnou vazbu

01.04.2016

Posuzování a hodnocení druhých je součástí lidské přirozenosti. Hranice mezi upřímností a dobrým úmyslem na straně jedné a neslušností či dokonce drzostí na straně druhé ale může být velmi tenká.