• 23.01.2024

    Různé seznamy a výčty (v angličtině bullet points) používáme v textu dost často. Zpřehledňují text a usnadňují orientaci v něm. Občas ale váháme, jak je vlastně gramaticky a typograficky správně napsat.

  • 14.10.2023

    V poslední době stále častěji používané slovo brainstorming – bouře mozků. Co vlastně tento pojem znamená a k čemu taková aktivita slouží?

  • 20.08.2023

    Je páska lepicí, nebo lepící? A pero plnicí? Nebo snad plnící? Zdánlivě drobná gramatická odlišnost může mít velký obsahový význam. Pojďme si představit rozdíl mezi účelovými a dějovými podstatnými jmény.

Pages

Aktuálně otevřené kurzy