• 23.03.2024

    Určitě už vás taky potkalo prokletí vědění (neboli curse of knowledge). Občas jsme si prostě úplně jistí, že ostatní lidé znají a vědí to, co známe my. Minimálně!

  • 23.01.2024

    Různé seznamy a výčty (v angličtině bullet points) používáme v textu dost často. Zpřehledňují text a usnadňují orientaci v něm. Občas ale váháme, jak je vlastně gramaticky a typograficky správně napsat.

  • 14.10.2023

    V poslední době stále častěji používané slovo brainstorming – bouře mozků. Co vlastně tento pojem znamená a k čemu taková aktivita slouží?

Pages

Aktuálně otevřené kurzy