Analýza potřeb

Vzdělávací aktivity jsou připravovány na míru účastníkům. Oproti kurzům otevřeným pro veřejnost mají tedy tu výhodu, že se na nich účastníci dozvědí to, co skutečně potřebují vědět, a diskutují o situacích, se kterými se v reálném životě skutečně setkávají. Aby bylo možné takové vzdělávací aktivity připravit, je třeba analyzovat, jaké vzdělávací cíle mají vlastně naplnit. To lze provést několika způsoby.

  1. Analytický rozhovor se zadavatelem vzdělávání
    Tato metoda je zcela standardní - jedná se o schůzku s člověkem, který vzdělávání objednává, a společnou diskusi o tom, co by mělo vzdělávání přinést (firmě, oddělení, jednotlivcům...).
  2. Dotazníkové šetření mezi účastníky vzdělávání
    Tímto způsobem mají účastníci příležitost se ještě před zahájením vzdělávání vyjádřit, jaký přínos pro ně osobně by program měl mít, která témata preferují a která nikoliv apod. Dotazníky rozesílané mailovou formou jsou časově flexibilním způsobem, jak dát všem účastníkům možnost k individuálnímu vyjádření. Účastníci se tak ještě před zahájením vzdělávacího programu stávají jeho aktivními spolutvůrci (nehledě na to, že tato metoda šetří čas, který je zpravidla analýze osobních očekávání věnován v úvodu kurzů).
  3. Workshop s účastníky vzdělávání
    Zorganizovat krátké setkání účastníků vzdělávání několik dní před zahájením vzdělávacího programu může být organizačně náročné, moderovaná diskuse je ale tou nejúčinnější metodou pro zjištění osobních vzdělávacích cílů i očekávání celé skupiny.

Aktuálně otevřené kurzy